География и природные ресурсы

«Müəlliflər üçün qaydalar»da dəyişikliklər

«Coğrafiya və təbii resurslar» jurnalının redaksiyası tərəfindən məqalə müəllifləri üçün mövcud qaydalarda bəzi dəyişikliklər edilmiş və müasir tələblərə uyğunlaşdırılmışdır. Qaydalar 2019-cu ilin yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

Yeni qaydalar ilə vebsaytın «Müəlliflər üçün qaydalar» bölməsindən keçid edərək tanış ola bilərsiniz.