Coğrafiya və təbii resurslar

“Müəlliflər üçün qaydalar”da dəyişikliklər

“Coğrafiya və təbii resurslar” jurnalının redaksiyası tərəfindən məqalə müəllifləri üçün mövcud qaydalarda bəzi dəyişikliklər edilmiş və müasir tələblərə uyğunlaşdırılmışdır. Qaydalar 2019-cu ilin yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

Yeni qaydalar ilə vebsaytın “Müəlliflər üçün qaydalar” bölməsindən keçid edərək tanış ola bilərsiniz.