Geography and Natural Resources

THE ROLE OF POWER INDUSTRY IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONS OF AZERBAIJAN

Z.M.Mammadova

Abstract. The article is devoted to the current state of electric power industry, as well as the role of this industry in the socio-economic development of regions of Azerbaijan. The work also deals with the issue of finding ways on ra­tional use of alternative and renewable energy re­so­ur­ces in the country.

REFERENCES

  1. Abdullayev K.M., Lətifov Y.İ., Abdullayeva G.K. Enerji ehtiyatları, elektrik enerjisi istehsalı və ətraf mühit, Cild I. Bakı, 2005.
  2. “Azərenerji” ASC-nin illik hesabatı. Bakı, 2012.
  3. Nəbiyev N.Ə., Vəliyev N.A. Təbii sərvətlər və eko­­loji mühit. Bakı, 1987.
  4. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı, 2009-2013-cü illər. ARDSK. Bakı, 2013.
  5. Геология Азербайджана, Том VI. Полезные ис­копаемые. Баку, 2005.

Download the article