Coğrafiya və təbii resurslar

Məqalə göndər

Təqdim edilən məqalənin tərtibat qaydaları ilə tanış olmaq üçün Müəlliflər üçün qaydalar bölməsinə daxil olun.

Məqalə jurnalın redaksiyasına iki variantda – elektron (CD diskdə və ya e-mail vasitəsilə) və A4 formatlı kağızda surəti çıxarılmış şəkildə təqdim olunmalıdır. Redaksiya, alınan məqaləni rəyə göndərmək səlahiyyətini saxlamaqla, onun nəticəsinə əsasən məqalənin çap olunması (və ya rəyçinin iradlarına əsasən məqalənin yenidən işlənməsi) haqqında qərar qəbul edir.

Əlavə məlumat və ya yardım istəyirsinizsə, redaksiyaya müraciət edə bilərsiniz.

E-mail: [email protected][email protected]