Coğrafiya və təbii resurslar

Jurnalın 2022-ci ildə ilk nömrəsi dərc edilmişdir

“Coğrafiya və təbii resurslar” jurnalının 2022-ci il üçün ilk nömrəsi işıq üzü görmüşdür. Jurnalın cari buraxılışında Hidrologiya, Torpaq coğrafiyası, Geomorfologiya, İqlim, Landşaftşünaslıq, İnsan və turizm coğrafiyası üzrə bölmələri əhatə edən elmi məqalələr dərc edilmişdir. Məqalələr ilə buradan keçid edərək tanış ola bilərsiniz.