Coğrafiya və təbii resurslar

2024, №1

HİDROLOGİYA Ə.Ş.Məmmədov, E.B.Cavadzadə, A.Ə.Bayramov, C.H.Hüseynov – Şamaxı – Qobustan zonasının dayanıqlı su […]

Cari nəşr

Yeni buraxılış

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem […]