Coğrafiya və təbii resurslar

2022, №3

İQLİM

S.H.Səfərov, F.S.Dadaşova – Son 167 ildə ildə Bakıda havanın fəsli və illik orta temperaturlarının çoxillik dəyişmə tendensiyalarının qiymətləndirilməsi

A.A.Bəşirova – Konvektiv proseslərlə əlaqədar olan təhlükəli atmosfer hadisələrinin statistik təhlili

HİDROLOGİYA

Ə.Ş.Məmmədov, E.B.Cavadzadə, A.Ə.Bayramov, N.İ.Əliyeva – Həkəri çayının su ehtiyatından kompleks istifadə

LANDŞAFTŞÜNASLIQ

Ş.M.Orucova – Naxçıvan Muxtar Respublikası  landşaftlarının antropogen transformasiyası və onların təsnifatı problemləri

A.N.İsayev – Şirvan düzündə davamlı ekosistemlərin təşkilində aqrolandşaftların geokimyəvi şəraitinin əhəmiyyəti

L.P.İbrahimova – Naxçıvan Muxtar Respublikasının landşaftlarında aqrosenozların inkişafının yaratdığı dəyişikliklər

A.E.Babaxanov – CİS alətlərindən istifadə etməklə Azərbaycanda boru kəmərləri üçün təbii təhlükə riskinin çoxkomponentli qiymətləndirilməsi

İ.Т.Kəngərli – Geokonservasiyanın başlıca prinsipləri haqqında

İNSAN COĞRAFİYASI

A.I.Şadrin, L.A.Dorofeyeva -Şəhər aqlomerasiyası və şəhərətrafı zonaların tədqiqi (metodoloji əsaslar)

S.F.Umaxanlı – Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunun kənd əhalisinin məşğulluq problemləri

TURİZM COĞRAFİYASI

G.V.Vəliyeva – Qusar turizm-rekreasiya zonasının hidroturizm ehtiyatları və onlardan istifadə yolları

TİBBİ COĞRAFİYA

A.R.Məmmədova – Azərbaycanda ürək-damar xəstəlikləri və bununla bağlı ölümlərin cins-yaş və regional fərqləri

COĞRAFİ TƏHSİL

E.Y.Seyidova – Coğrafi ekologiyanın ali təhsil sistemində tədrisinin bəzi problemləri

TOPONİMİKA

M.İ.Verdiyeva – Сoğrafi adların mənşəyi: tədqiqatlar, tarixi faktlar, həqiqətlər

M.O.Təhməzov – Kəlbəcər rayonunun bəzi toponimlərinin tarixi-coğrafi mənşəyi haqqında