Coğrafiya və təbii resurslar

Redaksiya heyəti

Baş redaktor

Akad. R.M.Məmmədov, AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı, Azərbaycan

Redaktor müavinləri

C.e.d. F.Ə.İmanov, “Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu, Bakı, Azərbaycan

C.ü.f.d. M.S.Həsənov, AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı, Azərbaycan

Məsul redaktor

C.ü.f.d. M.C.İsmayılov, AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı, Azərbaycan

Üzvlər

Akad. A.R.Medeu, QR Coğrafiya İnstitutu Almatı, Qazaxıstan

Akad. V.F.Loginov, Belarusiya MEA, Təbiət İdarəetmə İnstitutu, Minsk, Belarusiya

Prof. Dr. Y.Murayama, Tsukuba Universiteti, Tsukuba, Yaponiya

C.e.d. A.A.Tişkov, REA Coğrafiya İnstitutu, Moskva, Rusiya

Dos. Dr. T.A.Ertek, İstanbul Universiteti, İstanbul, Türkiyə

Akad. Q.Ş.Məmmədov, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan

Akad. M.Ə.Salmanov, AMEA Mikrobiologiya İnstitutu, Bakı, Azərbaycan

C.e.d., prof. T.G.Həsənov, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan

C.e.d. R.N.Mahmudov, Hidrometeorologiya Elmi Tədqiqat İnstitutu, Bakı, Azərbaycan

C.e.d. H.A.Xəlilov, AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı, Azərbaycan

C.e.d. Z.N.Eminov, AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı, Azərbaycan

C.e.d. R.M.Qaşqay, AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı, Azərbaycan

C.e.d. Y.Ə.Qəribov, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan

C.ü.f.d. N.S.Bababəyli, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan, Azərbaycan

C.ü.f.d. Ş.M.Pənahov, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı, Azərbaycan

A.e.ü.f.d. M.M.Əsgərova, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı, Azərbaycan

P.e.ü.f.d. O.K.Alxasov, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı, Azərbaycan

Tərtibatçı redaktor

E.A.Cəbrayılov, AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı, Azərbaycan